Svítá

Nikdo prý neví k čemu je noc k čekání přece čekáme potápí se loď až zmizí a celá,
až se potopí docela do vody plachty i děla krůpěje potu na čela na bledá čela.
U vchodů do obchodu lidi hodnotí dobu zloději berou oblohu už mizí a celá,
tíha všech lidských osudů, samota co nemá obdobu rychle podívej nahoru, svítá…
Svítá nad náma svítá, svítá už je čas vstát, svítá nad náma svítá, vstávej.
Jako by ticho mluvilo opakuje to co tu slyšelo mhouří oči tak aby vidělo
že není čeho se bát…
Svítá nad náma svítá, svítá už je čas vstát, svítá nad náma svítá, vstávej.
Ovečkám dávej…
Svítá nad náma svítá, svítá už je čas vstát, svítá nad náma svítá, vstávej.